Φάρμες

Στην ομάδα μας  συμμετέχουν  οικογενειακές επιχειρήσεις του νομού Κοζάνης που δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία εδω και πολλά χρόνια. Διαθέτουν απόλυτα λειτουργικές ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες και μεγάλες εκτάσεις ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών.

Φάρμα Πουταχίδου Ανθή

Αρ. Ζώων: 170

Ίδρυση: 1991

Φάρμα Βασιλειάδης Στυλιανός

Αρ. Ζώων: 100

Ίδρυση: 1986

Φάρμα Κωνσταντής Βασίλειος

Αρ. Ζώων: 110

Ίδρυση: 2005

Φάρμα Βασιλειάδης Βασίλειος

Αρ. Ζώων: 120

Ίδρυση: 1985

Φάρμα Πουταχίδου Ειρήνη

Αρ. Ζώων: 100

Ίδρυση: 1991

Φάρμα Χρήστου Γεώργιος

Αρ. Ζώων: 35

Ίδρυση: 1983