Συνεργασίες

 

Θέλοντας να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την ποιότητα του νωπού και τελικού μας προϊόντος και την άριστη σχέση και επικοινωνία με τους παραγωγούς και τους συνεργάτες μας έχουμε προβεί σε ενέργειες που συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Αναλυτικότερα:

  1. σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας με την μεταποιητική μονάδα του κ. Κυπίρτογλου Κοσμά
  2. διασφάλιση ποιότητας προϊόντος, νωπού και τελικού, με ασφαλή δειγματοληψία
  3. σύναψη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις της περιοχής και όχι μόνο
  4. δημιουργία αυστηρού πλαισίου διοίκησης

 

 

Μεταποιητική Μονάδα

Στοχεύοντας :

  • στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που θέλουμε να καταναλώνουν οι πελάτες μας,
  • επιδιώκοντας την πώληση γάλακτος, τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης θρεπτικής αξίας και
  • θέλοντας να προστατέψουμε εσας και τα παιδιά σας,                η Ομάδα μας επέλεξε τον κατάλληλο συνεργάτη και συνοδοιπόρο της σε όλο αυτό το δύσκολο εγχείρημα!

Η μεταποιητική μονάδα ( τυροκομείο), ιδιοκτησίας του κ. Κυπίρτογλου Κοσμά, ο οποίος έχει αναλάβει όλη τη διαδικασία επεξεργασίας του γάλακτος και της παραγωγής τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, εδρεύει στο Δ.Δ Λευκάρων του Δήμου Σερβίων – Βελβενδού στο Νομό Κοζάνης και ιδρύθηκε το 2011.

Η μεταποιητική μονάδα, γνωστή στην αγορά με την ονομασία “Φάρμα Λευκάρων” αποτελεί για εμάς το κλειδί της επιτυχίας μας! Αποτελεί τον πιο σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα αξίας, καθώς με τις σύγχρονες και απόλυτα λειτουργικές κτιριακές εγκαταστάσεις και με τον σύγχρονο και ολοκληρωμένο εξοπλισμό που διαθέτει, είναι σε θέση να διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα των προϊόντων της Ομάδας μας!

Η γνώση και η εμπειρία που διαθέτει ο κ. Κυπίρτογλου Κοσμάς στον τομέα της παραγωγής τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων και η επιτυχημένη πορεία του στην πώληση των προϊόντων αυτών, έχει αποτελέσει για εμας το κίνητρο συνεργασίας μας!

Έλεγχοι ποιότητας

Για τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητάς του γάλακτος, η Ομάδα μας έχει προβεί στις εξής ενέργειες απο την πρώτη στιγμή δραστηριοποίησής της :
α) βάσει νόμου, λαμβάνει δείγματα νωπού γάλακτος απο όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες που εισκομίζουν  γάλα σε αυτήν, τα οποία υποβάλλονται σε όλες τις εργαστηριακές και χημικές αναλύσεις στον αρμόδιο φορέα ελέγχου και συγκεκριμένα στον ΕΛΟΓΑΚ (Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος & Κρέατος)

β) προαιρετικά και με την βούληση της Ομάδας μας, λαμβάνονται δείγματα επιπλέον φορές τον μήνα και ελέγχεται με εργαστηριακές και χημικές αναλύσεις  η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του γάλακτος τόσο απο τον ΕΛΟΓΑΚ όσο και από το πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο αναλύσεων

γ) βέβαια, οι προαναφερθείσες αναλύσεις πραγματοποιούνται κάθε φορά και για το παστεριωμένο προϊον, για το οποίο λαμβάνεται δείγμα σε κάθε διαφορετικό στάδιο απο τη στιγμή της παστερίωσης του εως και στην τελική πώληση του στους αυτόματους πωλητές. Αντίστοιχος έλεγχος πραγματοποιείται και για τα έτοιμα συσκευασμένα προϊόντα (αγελαδινό τυρί και γιαούρτι)

δ) επιπλέον αναλύσεις του γάλακτος μας πραγματοποιούνται και στο εργαστήριο της συνεργαζόμενης μεταποιητικής μονάδας.

 

Διοίκηση Ομάδας

Τρόπος Λειτουργίας 

Η Ομάδα μας εκτος απο τις αξίες και τις αρχές που θεσπίζονται και ακολουθούνται καταστατικά, ακολουθεί και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012 περί «Βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέας εταιρική μορφή – Σημάτων- κ.ά», όπως ισχύει  και εν γένει των διατάξεων της εταιρικής νομοθεσίας και του Καταστατικού της «ΟΜΑΔΑΣ», όπως ισχύει.

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας της Ομάδας  τόσο σύμφωνα με τις αρχές, πολιτικές και κανόνες που θέτει η Διοίκηση όσο και με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Η Ομάδα διαθέτει  Νόμιμο Εκπρόσωπό με άμισθη σχέση και Γενική συνέλευση  βάσει νόμου.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το «Από Πρώτο Χέρι» διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός εγχειρήματος απαιτητικού και ιδιαίτερα καινοτόμου.

Συγκεκριμένα, αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  1. Πωλήσεων
  2. Λογιστηρίου
  3.  Τεχνικής Υποστήριξης

Ρόλος τους είναι η εξυπηρέτηση και η ενημέρωσή των καταναλωτών, ο καθαρισμός και η απολύμανση των σημείων πώλησης και των αυτόματων πωλητών, ο  ανεφοδιασμός των σημείων πώλησης 24 ώρες το 24ωρο , η εξυπηρέτηση και η παροχή τεχνικής βοήθειας των καταναλωτών 24ώρες το 24ωρο καθώς επίσης και η οικονομική της  διαχείριση.

 

Συμβόλαιο με παραγωγούς

Η Ομάδα με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς της και την ικανοποίηση τόσο των αναγκών της όσο και των παραγωγών που εισκομίζουν γάλα σε αυτήν, συνάπτουν συμβόλαια πώλησης γάλακτος όπου αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίες.

 

Εξωτερικοί συνεργάτες

Το «Από Πρώτο Χέρι»  έχει συνάψει συνεργασίες με έμπειρους επαγγελματίες που είναι σε θέση να υποστηρίξουν την Ομάδα  σε όλες τις φάσεις απο την παραγωγή του γάλακτος εως και την πώληση του στους αυτόματους πωλητές.

Διαθέτουμε μια ομάδα συνεργατών με γνώση και εμπειρία που συμβάλει τα μέγιστα όσον αφορά την  οικονομική διαχείριση της εταιρείας, την νομική της υποστήριξη, την προβολή προώθησης της και την δημιουργία εταιρικού προφίλ.

Όλοι οι άνθρωποι του «Από Πρώτο Χέρι» βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση των παραγωγών, ώστε η Ομάδα να μπορεί να ανταποκριθεί στις υψηλές  απαιτήσεις της αγοράς και στον ανταγωνισμό.

 

Πώλησης γάλακτος και αγοράς εφοδίων

Η Ομάδα μας έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασιών τόσο με τοπικές όσο και με μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες και βιοτεχνίες με σκοπό την πώληση του γάλακτος τους σε αυτές σε τιμή ανταγωνιστική και αντάξια της ποιότητάς του.

Παράλληλα έχει συνάψει σημαντικές συνεργασίες όσον αφορά την αγορά πρώτων υλών, ζωοτροφών και άλλων αγροτικών και κτηνοτροφικών εφοδίων με στόχο την διασφάλιση της υγείας των ζώων τους με τη χρήση ζωοτροφών συγκεκριμένων προδιαγραφών.